Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDERLANDSCHEN S'ilJL. 259
§ 513. Deze teekens zijn alzoo van tweederlei
foort 5 namelijk : fchei- en zinteekens.
Tot de eerfte foort behooren de k 0 m m a%
het kommapunt, dubbelepunt en punt,
welke alle dienen tot fcheiding der volzinnen
en derzelver deelen. Tot de andere foort kan
men brengen het vraag-, uitroep-, aanha-
ling s-, t u s f c h e n f t e 11 i n g s-, o p f c h 0 r-
tings en aan dach ts teeken , welke teekens,
benevens eenige weinige andere, hoofdzakelijk
de verfchillende wijzen van zich) uit te drukken
aantoonen.
ll viola toutes les lois j pour venir à bout de ses des^
seins, il ne respecta pas même la pudeur des dames, —
Il viola toutes les lois pour venir à hout de ses des-
seins', il ne respecta pas même la pudeur\des dames^
Il propageait sa religion) le cor an d'une main et
pie dans Vautre y il mourut empoisonné — Il propageait
sa réligion , le coran d^une main et Vépée dans Vautre^
il mourût empoisonné»
Ce prince y défenseur de Tarquin U superbe ^ chassé de
Rome ^ alla assiéger cette ville. Ce prince^ défenseur
de Tarquin le superbe chassé de Rome, alla assiéger
cette ville.
De vollende voorheelden in het lalijn leteren geen' min-
der verschiUendeu eo tegenstrijdigen ziu op, door onder-
scheidene plaatsiug der scheiieekens, te welen: regem occ:-
dere nolite ^ timere bonum est \ si omnes consentiunt ^
ego non', dissentio — beleekenendc; wilt den koning niet
dooden , het is goed op zijne hoede te zijn j zoo allen er
in toestemmen, ik niet-, ik stem er tegen, — Regem occi-
R 2
ai!
i
j