Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDERLANDSCHEN STIJL. 25?
uorlogszaken, in den vcstingboiuv, de natuurkun-
de en andere wetenfciiappen , en in dc benoeming
van de kleederdvagt, inzonderheid van dc optooifels
der jufFerfchap, gebruikeli.jk zijn.
§ 510. Ten aanzien van de vreemde eigen-
namen geldt in het algemeen dc regel, dat men
in dezelve zoo na mogelijk dc oorfpronkeliikc
fpelling moet bewaren, en derhalve fchrijven:
Cato , Cefar , Cod rus , Corirnhc, Cy rent us ,
Creta, Mattheus, Timoiheus , Ojürinus, Rho-
dus, Alexander, Egypte, Phrygtë, Judea, Pha-
eton, Phcbus, Pharifcër (van de fekte), enz.
Van deze laatfte met ph gcfpelde eigennamen, zijn
echter zulke uitgezonderd, welke als inlandfchc
kunnen befchouwd worden, en welker uitgang
geene vreemde herkomst verraadt, als: Jozef,
Filips, Filip of Flip. De namen Jacobus , Cor-
nelius, Catharina, enz.; op dezelfde wijze als
nederlandfche woorden gebezigd wordende, be-
hooren met de k gefchreven te worden, als Ja-
kob, Kornelis, Katrijn, enz.; terwi',! ook, om
de fpelling beter aan dc uitfpraak te doen beant-
woorden , in fommige woorden de zachte z in
de plaats der ƒ, die by ons alti'd fcherp is, gefield
wordt, als: Azië, Mozes, Jeruzalem, Jezus,
en andere. Hiervan zijn echter alle romeinfche
eigennamen, als: Cefar, Cefar ea, enz. uitge-
zonderd ; dewijl de z aan de latijnfche taal
vreemd is.
R