Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
HANDLE IDIN.G to,t den
voortbren^fcl van het
■ ver (land', 4.) daad^
5 ) aehting ; 6.) wil,
magt; 7.) htgecrlc.
Zagen, i.)met de zaag;
2.) van zien.
Zeiver, i.) waar; 1.)
ongenoemd i 3.) waar-
lijk', 4-) ycilig', 5.)
fehijnheilig.
Zyde, ï.)kant; 1.) aan-
hang ; 3.) bladzijde;
4.) voortbrengfel van
zijwormen.
Zogen, 1.) voeden; 2,)
van zuigen.
a. Lijst Tan -woorden, -welke in de uitspraak en spelling
weinig yan elkander verschillen, doch onderscheiden
beteekenissen hebben.
Ach l tusfchemv» van
■ blijdfchap.
Arend, zekere vogel.
Bed, bedden.
Bedeelen, toedeelen.
Bekeeren-, zijn leven be-
teren.
Beete , beetwortel.
Beteren , met teer bejlrij-
ken-
Betoogen , bewijzen.
Bid, van bidden.
Bind , van binden.
Blood, niet dapper.
Bod, van bieden.
Och! tusfehenw, van
■ droefheid,
Arent, eigennaam.
Bet, betten.
Bedelen, een aalmoes vra-
gen.
Bekeren, drinken.
Bete, bete broods.
Beteren , beter tnaken of
worden.
Betogen, betrokken.
Bit, van een paard-
Bint, binten , zeker ge-
zaagd hout.
Bloot, naakt, open.
Bot, dom, onfcherp, een
visch.