Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
244 HANDLEIDING TOT bF,>f
3. Celijkluidende, maar in beteekenis
verfchillende woorden.
S 506. Het is niet mogelijk en ook niet nood-
zakelijk geUikluidende, maar in betee-
kenis verfchillende woorden (homonyma),
altijd door de fpelling te onderfcheiden, echter
zijn er eenige zulke woorden, wier onderfcheidene
fpelling algemeen is aangenomen. Men treft alzoo
twee foorten dezer woorden aan, namelijk: zulke
gelijkluidende woorden van verfchillende beteeke-
nis, die volftrekt niet, en dezulket welke
eenig zins in fpelling verfchillen. Ten einde
Biet de eene en andere foort dezer woorden
eenigzina,bekend te worden, dienen de volgende
twee lijsten:
i. fcijst van woordeB, vrelVe dezelfde uitspraak en spel-
ling hebben , maar in haleekenis rerschilleu.
Aaltje , I.) eigennaam ; 3.) beginnen ; 4.) vast-
ly kleine aal. feilen ; 5.) vuurvat'
Aanbrengen, i.) aan- ten; 6.) geraas ma-
reiken; 2.) veroorza- ken; 7.) betreffen,
ken; verhalen. Aangedaan, 1.) aange-
Aandoen, 1.) aantrek- trokken hebben; 2.)
ken; i.") doortrekken; hezigtigd; 3.) aange-
3.) veroorzaken; 4.) rand; 4.) verwekt;
ganranden. 5.) ontroerd.
Axagiaxi, ßerkergaan-, Aangeven, 1.) overrti-
s.) ten ieztek gevtn; ken; 2.) 0pg4veft.