Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDEpvLANDSCHEN STIJL. 241
Misfen, mis. Tasfen , tas.
Pasfen, pas. Vernisfen, vernis.
Prijsfelijic, prijs. Verrasfen, verras.
Sisfen, fis. Vosfen , vos.
Siisien, beflisfen, flig, Vreesfeiijk, vrees.
beflis. Wasfcn, was, grocijeiu
Susfen, fus. Wijsfelijk, wijs.
ï. Eene lijst van trdsrden, welke met sah rooeltu
grsclircven worden.
Asfche, asch, — ver- Kikvorsch.
brande ftof. Krijfchen, krijsch.
Blusfchen , blusch. Kuifchen, kuisch..
Bricfclien, briesch. Lasfchen, lasch.
Disfchen , disch , op- Lesfchen , lesch.
disfchen. Musfchen, rausch.
Dorfchen, dorsch. Ruifchen, ruisch.
Driefchen, driesch, drei- Torfchen , torsch.
gen. Tuifchen, tuisch.
Druifchen, druisch. Visfchen, visch.
Eifchen, eisch. Vorfchen , vorsch.
Esfchen, esch, boom. Wasfchen, wasch, rei-
Flesfchen, flesch, nigen.
Hijfchen, hi.isch. Wisfchen, wisch, enz.
2. Overige medeklinkers H, J, K, L-, M,
N, R, VV; benevens de aangenoment
C, Q, X, Y, TH «ß PH.
§ 500. De letter A, op zich zelve, alsmede
/, A, /, »>, », r en w dienen, om ncderland-
asB