Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
s38 handleiding tot den
braaf, brave, braver; hof, hoven. Men fchrijve
voorts: ontvangen van vangen; ontvonken van
vonk, cn fonkelen.
S en Z, SS -SCH.
§ 497. Men lette op, dat de uitgang fel, in
bakfel, broinvfel, enz., beflcndig niet de f moet
gefchreven vrorden; voorts dat de bijvoegclij-
lie naamwoorden op sch eindigende, als: dage-
lij kseh, j aarlij kseh, averegtsch werk,
met eene s moeten gefchreven worden, wanneer
men dezelve als bijwoorden gebruikt, b. v. hij werkt
dagelijks, jaarlijks, averegts. Verder
fchrijve men eensdeels, allezins, eenigzins, geens-
zins, alsmede zamen, zamenfpraak, enz.
§ 498. De z is even als de v te zacht, om
tot fluitletter te dienen, als: ijs, lees, leest, enz.;
maar vele woorden, welke in het enkelvoud met
eene s gefchreven worden, verwisfelen die letter
met eene z in het meervoud, als: huis, huizen.
§ <198. Sommige woorden echter behouden de
s van het enkelvoud in het meervoud, met bij-
voeging van en, nog andere nemen sf, en weder
andere sch aan. Hoewel nu het fisfende geluid
der s genoegzaam van dat der zachte z in de uit-
fpraak onderfcheiden is, om de meeste woorden,
in welke deze letters gevonden worden, naar be-
hooren te fchrijven, volgt hier echter, ter gemak-
kelijke verkrijging eene zuivere uitfpraak.