Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDEpvLANDSCHEN STIJL. 253
§ 484. Wanneer achter de tweeklanken, wel-
ke met eene i eindigen, de lettergreep er of en
komt, zoo voegt men de j tusfchen beide,
als: fraai, fraai] er; waai, waaijen; mooi,
mooi]er ; lakkei, lakkeijen ; bui , buijen ; bloei ,
bloeijen.
B. De medeklinkers in het algemeen.
S 485. De medeklinkers komen voor als e n-
k e 1 en z a m e n g e f t e 1 d , b. v. in boek, door,
enz. vindt men alleen enkele, doch zamengeftel-
de in blank, brult, fehreeuwt, enz.
§ 486. Bij de woorden, uit twee of meer let-
tergrepen beftaande, moet men zorgvuldig acht
geven, om de letters zoodanig te fcheiden, dat
elk tot die lettergreep gebragt worde, waarvan zij
een gedeelte uitmaakt.
§ 487. De voornaamfte regels omtrent deze
fcheiding of fplitfing, hoofdzakelijk bij die der
medeklinkers in acht te nemen, zijn de volgende:
I.) in alle woorden, in wier midden een enkele
medeklinker tusfchen twee künkers gevonden
wordt, behoort deze medeklinker tot de volgende
lettergreep, als: bladen, genoegen. 2.) In woor-
den, in wier midden twee medeklinkers gevon-
den worden, wordt de eerfte gemeenlijk bij de
eerfte lettergreep, en de tweede medeklinker bij
de tweede lettergreep gevoegd, als: paar-den,
heel-den, reg ■ ten, enz. 3.) Wanneer echter
P 5