Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
r-N L -E T 'D 'l N -G.'
uitdrukking derzelve. Door het eerfte ver-
ftaat men de zaken of den wezenlijken inhoud,'
door het laatfte de omkleeding met woorden. '
Vandaar dat de voordragt twee hoofdzaken
bevat, namelijk: naaiiwkeurigen zämenhang der
gedachten, en juiste uitdrukking in woorden.'
Hel etrfte is het onderwerp lier redeneerkun-
de of leer van juist- te denken (logica), het'
tweede het onderwerp der redekunst (rhe-
torica) of de leer van zich wél uit te drukken.
§ ii. Gedachten en uitdrukking oefenen eene
wederkeerige werking op elkander. Wanneer wij
ons kwalijk uitdrukken, wordt zulksbehalve
door gebrek aan taalkennis, meestal door een' gfe-
brek in de wijze, waarop wij het onderwerp be-
gfrypefl, veroorzaakt, en verwarde, duistere in
zwakke iiitdiiikkHigén- zp niet-^-zèldeVi. het gevolg
van verwarde, duistere en zwakke denkbeelden.
Wanneer wij daarentegen onze gedachten met or-
de en naauwkeurigheid leeren mededeelen, leeren
wij tevens naauwkeurig en met orde denken. Re-
deneerkunde en redekunst ftaan derhalve in een
zeer naauw verband; door de eerfte leeren wij de
A