Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDERLANDSCHEN STIJL, ipr
Poozcn, verpoozen.
Ringelooren.
Roode, rood.
'^LooXk.zw, dampen. —On-
derfcheiden van roken,
rook, roke, een hooi-
jlapel.
Roomen, room — On-
derfcheiden van Rome,
in: het oude Rome ,
een Romein.
Roopaard, rolpaard.
Rooven , roof, prooi,
plundering. — Onder-
fcheiden van roven ,
rove eener wonde.
Schoone, fchoon.
Schooten , fchoot, als:
in den fchoot wer-
pen. — Onderjcheiden
van fchoten, fchoot,
fchot, fcheut, als: hij
deed tien fchoten, eer
hijeenen vogel raakte.
Schooverzeil. — Onder-
fcheiden van fchoven,
fchoof, in: op fcho-
ven zetten.
Sloopcn, in: kusfen-
P
floopcn^ en in: zij
floopen den geheelen
boedel, — Onderjchei-
den van nopen, van
fluipen.
Slooten, floot, in dc be-
teekenis van gracht. —
Onderfcheiden van flo-
ten , flot, o?n iets te
fluiten.
Slooven, zwaar en mor-
ftg werk verrigten. —
Onderfcheiden van flo-
ven, floof, eenvoor-
J'choot.
Snoode , fnood.
Stoome, (toom.
Stoope, Hoop.
Stooten.
Stroo.
Strooken, in alle betee-
kenisfen.
Stroomen.
Stroopen , fliroop, de
daad van fl:roopen. —
Onderfcheiden van
firopen, ihoo-p,ftroop.
Toomen, toomeloos.
Toonecl.