Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
4 ï N L E I D 1 N O.
;lK)örden de teèkeningcn en hicroglyphen of beeld-
-fpraak; van de laatfte foort zijn de algemeen be-
ictnde letters, of fchriftteekens, gewoonlijk let-
• terfchrift, of eenvoudig fchrift,- genoemd.
; § 8. Het fchrift is eene der nuttigde uitvin-
;,dingen van den menfchelijken geest, en bij den
.trap van befchaving, welke onze eeuw bereikt
.heeft, is het van ieder te verwajchten, dat hij
.niet alleen het gefchrevene /ezen kunne, maar
,ook zich in gefchrifte, zoo wel als bij
,m 0 n d e, verftaanbaar, gepast en bevallig wete
•uit te drukken.
§ 9. , Dan behalve de verpligting, welke op
ieder denkend mepsch rust, om gebruik te mak-
ken van de gelegenheid, welke de tijd, waarin
hij leeft, hem aanbiedt, t^n einde den hoogden
trap van befchaving te bereiken, zoo is het ook
tons .in eiken ftand, in elke betrekking, tot
£ene onontbeerlijke behoefte geworden-,
,om. zijne gedachten op eene gepaste wijze. mon^
.deling en fchriftel^k uit te drukken.
_, § 10. In elke mondelinge of fchriftelijke voop-
_t}i:ag.t onderfchpiden wij de g.cdachten, en. de