Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDEpvLANDSCHEN STIJL. 211
andere te voren vermelde gebreken, beter aldus
uitgedrukt: beßiste de zedelijke waarde, zoo zou-
den door dezelve meer menjchen tot J'chitterende
eer eposten verheven worden, dan door rijkdom en
geboorte. Even zoo is het gelegen met het vol-
gend zeggen: met de fchriften yan Cicero zijn de
jonge geestelijken meer bekend, dan met die van
Demosthenes, welke nogtans den eerften zeer ver
overtreft, ten minfte als r ede naar. Dit
laatfte komt almede hinkende achteraan.
§ 456. Ten bclluite hiervan moet nog aange-
merkt worden, dat men de zamentrekking der
volzinnen, door middel van bijvoegelijke naam-
woorden en deelwoorden, niet moet bezigen,
wanneer meer dan een onderwerp in den
volzin voorkomt, als: mijn vader het begeer en-
de, zal ik mij op reii begeven, voor, als mijn
vader het begeert, enz. De eerße redenaar uit-
gefproken hebbende, trad een ander op,
voor, nadat de eerfte redenaar had uitgefproken,
trad, enz. In een enkel geval nogtans kan men
zich ook daarvan bij twee onderwerpen bedienen,
als: het gezag der Romeinen dus hand over
hand toenemende, werd Cefar yan de Eduéu
gebeden, om Gallië te befchermen tegen dc Germa-
nen, voor , terwijl het gezag der Romeinen dus
hand over hand toenam. Even zoo: de winter
voorbij zijnde, maakte Cefar zich tegen het voor-
jaar gereed, om den germaanfchen oorlog ten
O 2