Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
INLEIDING. 3
Verstgebragte verfijning geworden is. Niet alleen
toch hebben alle voorwerpen, welke ons omrin-
gen, benamingen verkregen, waardoor wij ons
op de gemakkelijkfte en fpoedigfte wijze verftaan-
baar kunnen uitdrukken, en in de menigvuldigfr
behoeften des levens voorzien; tnaar ook weet
men alle overeenkomften cn verfcheidenheden tus-
fchen de voorwerpen op het naauwkeurigfte voor
te ftellen, de onzigtbaarfle innerlijke gewaarwor-
dingen te fchilderen, de afgetrokkenfle begrippen
bevattelijk te maken, en de denkbeelden, welke
alleen door opmerkzame beschouwing ontdekt, of
door verbeelding kunnen voortgebragt worden,
met eigene bewoordingen aan te duiden. Wij zijn
niet meer te Vreden met bloote verflaanbaarheid,
maar vorderen eene niet geringe mate van fier-
1 ij k h e i d in de uitdrukking.
§ 7. Het fchrift, eene afbeelding en uitbrei-
ding der taal en daarom later uitgevonden, was
het middel, om zich bij afwezigheid, door zigt-
rbare teekens, van anderen te doen verftaan. De-
ze waren van tweederlei foort, teekens van za-
ken en van woorden. Tot de eerfte foort be-
A a