Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDETvLANDSCHEN STIJL. a«,
feling van lange cn korte volzinnen, gelijk reeds
hierboven gezegd is. Even als men zich nu voor
al te lange volzinnen behoort te wachten, hoede
men zich van de rede in menigvuldige kleine vol-
zinnen te verfnipperen, en alzoo gedwongen cn
centoonig te worden, als: er is eene gefchikt-
heid om andere belagchelijk te maken. Zij
heeft eene du'éehinrüge waarde. Zij moet der-
halve in toom gehouden worden. Ook de volkonien-
fte menfchen hebben zwakheden. Dexe vp te ff oren
is gemakkelijk, maar het is ook kl(i:igeestig ^
dikwijls boosaardig om de zwakheden yan underen
belagchelijk te maken. Beter: de gefchiktheid om
linderen belagchelijk te maken vordert eene ßerke
beteugeling; want in het volmaakflc karakter
vlekken te vinden is gemakkelijk, en de goede
ziide van een mensch te verbergen, en flechts
deszelfs zwakheden in het licht te flellen , verraadt
eene ligt zinnige, onedele, ja fomtijds -boosaardige
denkwijze.
§452. Men voege geene verfchillende
voordellen met hetzelfde woord achtervolgcns
aan elkander, b. v. hij geloofde daardoor zijn
geluk en de bevrediging zijner trotschhcid, maar
voornamelijk poogde hij daardoor de gelegenheid
om over zijne vijanden te zegepralen, te berei-
ken. Beter: hij geloofde niet bloot zijn geluk en de
bevrediging zijner trótsehheid daardoer té berei-
0