Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
iö8 HANDLEIDING tot d[;n
S 445. De volzinnen moeten niet overladen
zijn, dat is, zij moeten geene onmatige leng-
te hebben, en derzelver leden ook niet al te lang
zijn; dewijl zij alsdan ons door te groote infpan-
ning vermoeijen en alzoo eenheid en zamenhang
verliezen. Ten voorbeelde diene: wanneet- van
al hetgene, dat in dit onmetelijk rijk van zaken
aanfchouwd wordt, elk ding door een natuur-
lijk verlangen naar volkomenheid gekluisterd
wordt, en onze tot gelijkvormigheid met de God-
heid gefchapene ziel des te volmaakter is, hoe
meer zij het voorbeeld, naar hetwelk zij gevormd
werd, nader komt, zoo kan men waarlijk niet
twijfelen, of niet die bekwaamheid boven andere
uitfteke, welke , zoo ver zulks gefehieden kan, in
de vereeniging van het menfchelijke met het godde-
lijke, onze Jlerfelijkheid, in zoo ver hare zwak-
heid het gedoogt, door den naauwjlen band met de
goddelijke natuur in gemeenfchap brengt. Deze
volzin heeft volheid, eenheid, en het eene lid
voert het andere met zich; maar het ontbreekt
denzelven aan eene gemakkelijk te overziene
grootte, en er heerscht eene zeer onbevallige
loomheid in. Hetzelfde gebrek heeft de volgen-
de volzin, waarin ook veel meer is bijeengebragt,
dan in eenen volzin kan bevat worden: deze ver-
handeling over de gemakkelijkheid der goddelijke
geboden onder/lelt, en erkent altijd de moeijelijk-
hedtnder eerjte treden op den weg der godzalig-