Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
iö8 HANDLEIDING tot d[;n
denzelven, gelijk enz. Hij heeft zich van de ger
legenheid, welke hem mijn vriend, dien hij eerst
kortelings had leeren kennen, aanbood, bediend.
Beter: hij heeft zich bediend van de gelegenheid,
V/elke. hem mijn vriend aanbood, dien hij eerst
kortelings had leeren kennen. — Men moet zich
voor overijling, waartoe zulke menfchen ligtelijk,
die niet gewoon zijn na te denken, vervallen
wachten. Beter: men moet zich voor overijling
wachten, waartoe ligtelijk zulke menfchen verval-
len, die niet gewoon zijn na te denken. — Om-
trent een milUoen Jchepfelen, in menfchelijke ge-
daante, is -door dit koningrijk verftrooid, wier
geheel onderhoud, enz. Hier ftaat iiet voornaam-
woord te ver van liet zelfftandig naamwoord,
waartoe her betrekkelijk is. Beter: door dit ko-
ningrijk is omtrent een millioen fchepfels in men-
Jchelijke gedaante verftrooid, wier geheel onder-
houd enz.
§ 444. De hoofddenkbeelden moeten
verder in het helderst licht geplaatst wor-
den. Voorbeeldig is te dezen aanzien de volgende
volzin: wanneer dichters, onder den fchijnvan bloo-
telijk te willen vermaken, tevens kennelijk wenken
cn onderrigtingen geven, mogen zij., mijns oor-
deels , ook thans zoo wel als voorheen, onder de
beste en achtingwaardigfte fchrijvers geteld worden.
Niettegenftaande de vele bepalingen in dezen vol-
zin, verfchynt het hoofddenkbeeld in een helder