Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDERLANDSCHEN STIJL, ipr
twintig drooge geleerden wordt door mij de held
vereerd, welke grootmoedig , enz.
§ 442. Voortreffelijk met betrekking tot de
fchikking is het volgende: eer ik tot de re-
de kom, die ons onderzoek eigenlijk betreft,
geloof ik de befehuldigingen, die zoo wel in den
raad dikwijls door de vijanden, als ook menigwerf
in de volksvergaderingen door de aanklagers uit-
gejlrooid werden, alvorens te moeten wederleggen,
opdat gij elk vooroordeel verwijderen, en de zaak
welke geregtelijk bejlist zal worden, duidelijk door-
zien moogt. In dezen volzin van Cicero is ieder
gedeelte, elke tusfchenzin, elke bepaling in zulk
eenen zamenhang gebragt, dat door de voordee-
lige plaatfing daarvan het geheel in duidelijk-
heid wint. Alles vloeit natuurlijk voort, en de
lengte des volzins doet aan de verflaanbaarheid
niet het minfle nadeel.
§ 443. Woorden, welke vereenigde denk-
beelden uitdrukken, moeten zoo nabij elkan-
der geplaatst worden als mogelijk. V^an hier is
het, dat de bijvoegelijke naamwoorden, bijwoor-
den , voorzetfels en voornaamwoorden, vooral
de betrekkelijke, niet te ver van de woorden,
waartoe zij betrekking hebben, verwijderd mo-
gen worden, als: deze gevoelens heerschten voor,
en gelijk de gefehiedenis ons ten duidelijkjle leert,
ook nog n a den oorlog. Beter: deze gevoe-
lens hcerschtcn voor den oorlog, en nog lang na
N 5