Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
iö8 HANDLEIDING tot d[;n
volgende: zijn dit ontwerpen, waaraan iemand,
die in het land geboren is, in welken flaat of in
welke omjlandigheden het ook zij, zich zoude
fchamen of fchr omen zijne goedkeuring te geven ?
Hier is het twijfelachtig of de tusfchenzin, in
welken het ook zij, tot het voorgaande die in het
land geboren is, of tot het volgende aan de ont-
werpen zijne goedkeuring geven , behoore. In het
eerfte geval zou de fchikking beter aldus zijn:
zijn dit onderwerpen, waaraan iemand in het
land, in welken flaat of in welke omjlandigheden
ook geboren, zich zoude fchamen of fchromen
zijne goedkeuritig te geven? In het tweede geval,
zijn dit ontwerpen, waaraan iemand, die in
het land geboren is, zich zoude fchamen qf fchro-
men, in welken ftaat of in welke omftandigheden
het ook zij, zijne toejlemming te geven.
§ 441. Niet minder gebrekkig is deze volzin:
dien held vereer ik meer dan twintig drooge
geleer den, welke grootmoedig zijn leven voor
het vaderland waagt, en met eene dappere hand
honderd vijanden neervelt, welke duizend zijner
medeburgers zouden vermoord hebben. De woor-
den meer dan twintig drooge geleerden kunnen,
door derzelver plaatsing, aan den volzin de volgen-
de beteekenis geven: ik vereer den held meer,
dan hem twintig drooge geleerden vereeren. Beter
wordt de volzin aldus uitgedrukt: meer dan