Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
iö8 handleiding tot d[;n
kelijk was, dewijl deze dier en gewoon-
lijk op doode zeevisch aasden.
§ 437. Niet alleen wordt de eenheid van zin
gefchonden door het inmengen van vreemde
denkbeelden, maar ook wordt dezelve groote-
lijks benadeeld door gedurige verandering van
plaats en onderwerpen der handeling,
b. nadat wij ten anker gekomen waren,
zetten zij .mij aan land, waar ik yan al
mijnei vrienden verwelkomd werd, welke
mij met de grootste genegenheid ontvingen.
Beter: ten anker gekomen zijnde, liet ik mij
aan land zetten, waar.ik van al mijne vrienden
verwelkomd en met de grootjle genegenheid ontvan-
gen verd.
s 438. Eindelijk is nog ftrijdig met deze een-
heid, den eenparigen voortgang der rede
te verbreken, dpor zonder noodzakelijkheid
het onderwerp vati toeftand, b.- v. van den be-
drijvenden in deii lijdenden, te doen veranderen,
als: yverkzaamheid vc,rfterkt het l/gehaam,
ontwikkelt de vermogens 'der.ziel, en alle
kwade, gedachten en neigingen worden doQr
dezelve, geweerd. Beter: weert alle kwade
gedachten en neigingen.
% 439. In de volzinnen moet eene behoor-
lijke en juiste plaatfing der leden in acht
genomen worden. Verzuim - hiervan kan. groote
dubbelzinnigheid en verwarring te weeg brengen,