Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDEpvLANDSCHEN STIJL. 193
op den grond gevestigd, voor, zij was in droef-
heid verzonken en hield, enz. Werkzame lieden,
op hun onderwerp ingefpannen, zijndoor-
gaans koel voor alles, wat daartoe niet behoort,
voor, die op hun onderwerp ingefpannen zijn, enz.
Door'zij ne vrienden verlaten, door zij-
ne vijanden vervolgd, vlood hij naar afge-
legene landen, voor, hij , die door zijne vrien-
den verlaten, door zijne vijanden vervolgd werd,
vlood, enz. Groot in gevaren, ftout in
het ontwerpen , fnel in het uitvoer en ,
ondernam hij alles, voor, terwijl hij groot in
gevaren, enz. ondernam hij alles. Ook met het
voorzetfel on vereenigd, kan dit deelwoord dik-
werf de omfchrijving met zonder in de onbepaal-
de wijze met te vervangen, als: hij kwam onge-
noodigd, dat is, zonder genoodigd te zijn. Ein-
delijk dient ook dit deelwoord fomwijlen tot ver-
korte uitdnikking eener voorwaarde, als: ge-
fteld men fpreekt daarvan, voor, wanneer ik
jlel, enz. Genomen, hetgeen gij vreest is waar,
voor, wanneer men aanneemt, enz. Naauwe-
lijks in ons midden opgenomen, vergat
hij reeds den eerjien zijner pligten, voor, toen
hij naauwelijks in ons midden opgenomen was, ver-
gat hij, enz. Om eene omfchrijving met wan-
neer te vermijden, wordt ook zijnde dikwerf met
dit deelwoord vereenigd, als; dit werk, voltooid
zij nde, zoude hem den oorlog tegen de over rij n-
N