Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
iö8 HANDLEIDING tot d[;n
druk en levendigheid van voordragt, kari
men dikwijls twee of meer volzinnen, tot eenen
volzin zamentrekken. Deze zamentrekking laat
de bijvoegelijke naamwoorden en deelwoorden al-
tijd onveranderd, en kan op menigerlei wyze plaats
hebben.
1.) Kan een onverbogen bijvoegelijk naam-
woord tot zamentrekking van twee of meer vol-
zinnen dienen, als: />oe rampzalig is niet de toe-
ftand des zondaars; rampzalig door de wroegin-
gen van een ontrust geweten ; nog rampzaliger
door zijne bange vooruitzigten; dat is, dezelve is
rampzalig, dezelve is nog rampzaliger, enz. Prins
Willem I, on fter f e lij k door zijne daden , voor
die onfterfelijk is, enz. De waarlijk deugdzame
man, warsch van alle ij dele praal, dat is, die
warsch is, enz. Ook om de omfchrijving met
de voegwoorden door, dewijl, omdat en het werk-
woord zijn te vervangen , als: te zw ak om den
vijand aan te tasten , trok de veldheer terug, dat
is: dewijl de veldheer te zwak was, enz. Te v r e-
den met eene zegepraal verdiend te hebben, wees
hij de eer derzelve van de hand, voor, daar hij ts
vreden was, enz.
2.) Kan op gelijke wijze het verleden deel-
woord ter zamentrekking van twee of meer vol-
zinnen dienen, als: hij ftierf, yan allen be-
y/eend^ voor , en vierd van allen beweend. In
droefheid verzonken., hield zij hare oogen