Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDERLANDSCHEN STIJL, 191
kingswoorden niet zoo dikwijls behoeft te ge-
bruiken. Korter en beter zou de voorgaande
volzin op deze of dergelijke wijze uit te drukken
zijn: de nijdige zoekt eenen nevel over de deugd
van anderen te verfpreiden, opdat hij zelf niot
door den glans dezer deugd verduisterd worde.
Voorts wachte men zich in het algemeen, om
die woorden, welke natuurlijk of door koppel-
woorden met elkander vereenigd zijn , door
tusfchenvoeging van eenig ander woord van el-
kander te fcheiden, als: wee nen d ftond hij en
zuchtend bij het graf van zijnen vriend, voor,
weenend en zuchtend flond hij enz. Va n de ge-
heele wereld verlaten, hebt gij mij tot
u genomen en verzorgd, voor, gij hebt mij, yan
de-^ geheele wereld verlaten, tot u geno-
men en verzorgd, In diepen rouw gedom-
peld, zag ik haar bij het graf yan haren
echtgenoot ncderknielen, voor, ik zag haar, in
diepen rouw gedompeld, bij enz. Wij
bewonderen eenen held in De Ruiter, even
menschlievend als dapper, voor wij bewonderen in.
De Ruiter eenen held, even menschlie-.
yend als dapper,
III. juiste za menstelling
der volzinnen.
A Zamentrekking der volzinnen door bijvoe-
gelijke naamwoorden en deehvoorden.
$ 431. Ter bevordering van kortheid, na-
1
/
Mm