Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDEpvLANDSCHEN STIJL. 209
Zoo ook: ligtzinnige harten verrasfen de verlei-
dingen , voor de verleidingen verrasfen ligtzinnige
harten.
D. Voornaamße gebreken in de fchikking
der V/oorden,
§ 428. Een der grootfle gebreken in de fchilc-
king der woorden beftaat hierin, dat men aan de
bepalingen in den zin eene verkeerde plaats geeft.
In eenen zin kunnen de bepalingen doorgaans tot
verfcheidene woorden betrekking hebben, wes-
halve het ligtelijk kan gebeuren, dat door eene
verkeerde plaatfing van dezelve de zin duifter en
onzeker wordt, of ook een geheel andere zin
ontftaat dan de bedoefde. Uit de volgende voor-
beelden kan blijken, dat men in het plaatfen der
bijwoorden, enz. met omzigtigheid behoort te
werk te gaan : deze zaak is, voornamelijk ten
uwen gevalle, door mijn toedoen zoo gefehikt,
ch deze zaak is, voornamelijk door mijn
toedoen, ten uwen gevalle zoo gefehikt. Ik al-
leen heb hem gezien, cn ik heb hem alleen ge-
zien. Ik althans wil mij daarvoor zoo veel
moeite niet geven,—ik wil mij daarvoor althans
enz., cn ik wil mij althans daarvoor zoo veel
moeite niet geven. Ik heb u meer dan ande-
ren begunßigd, en ik heb meer dan anderen
u begunßigd. Zoo ook heeft de uitdrukking : de
Romeinen althans kenden de vrijheid zoo goed als