Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
i83 HANDLEIDING tot oen
orci woorden in tc lasfclien, als: is niet mijne
•waarfchtm'ing door de uitkomst bevestigd? Wil
mij nu deze ook ontrouw worden? In een en-
k«I geval ook kan liet den nadrult bevorderen,
dat men, bij vragen of uitroepingen , eerst'
liet onderwerp voorftelle en daarop de vraag of
den uitroep doe volgen, b. v. ook de beste vreug-
de des levens, hoe fpoedig., helaas, gaat zij
voorbij! Geheele zinsleden kunnen ook omgezet
worden, als: waarom hij dit gedaan heeft,
begrijp ik niet. Dat u dit kwalijk beko-
men zou, heb ik u wel voorfpeld,
§ 426. De nadruk kan ook dikwerf bevorderd
worden door eenig denkbeeld, dat bijzonder ge-
wigt heeft, aan het einde van den volzin te
plaatfen , als: wie kan deze jammeren overdenken,
zonder her oer nis van v) eemoe di g hei d.
Vele menfchen willen liever, dat men hen vleije
met zoete woorden, dan dat zij vernemen het
juiste oordeel der wereld. In deze voor-
beelden wordt afgeweken van den doorgaanden
regel, volgens welken de onbepaalde wijze den
volzin fluit.
§ 427. Men moet zich wachten van door
omzettingen der tale geweld aan te doen, of de
duidelijkheid te benadeelen. Dit laatflie heeft
voornamelijk plaats, wanneer het tweede geval
daardoor onzeker wordt, als: eens beweent, uw
graf de liefde, voor de liefde beweent eens mvgraf