Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
nedepvlandschen stijl. 183
zijn zamengefteld, wordt, blijkens het laatfte
voorbeeld, in de vervoeging het voorzetfel door-
gaans achteraan geplaatst, zoo dat alle bepalings-
woorden tiisfchen hetzelve en het werkwoord in
komen. Hetzelfde heeft plaats met acht geven,
acht flaan, gehoor geven , enz. Ook is dit, ge-
lijk wij reeds boven aanmerkten, het geval, bij de
vereeniging van een hulpwoord met een deelwoord
of ook met de onbepaalde wijze. Echter mag,
ja moet men in fommige gevallen van deze
woordorde cenigermate afwijken.
§ 415. De onbepaalde wijze komt ook, zoo
alleen als met het voorzetfel te, bij hare vereeni-
ging met een ander vervoegd werkwoord, gemeen-
lijk achter aan, als: ik hoorde hem op den zelfden
oogenblik, in eene andere kamer, overluid fpre-
ken. Hij zal zijnen onderwijzer in alles genoegen
trachten te geven. Ik hoop hem dadelijk na mij-
ne aankomst te zien. Li een enkel geval nogtans
komt de onbepaalde wijze voor het werkwoord,
als: de jongeling heeft veel te leeren gehad;
men heeft hem wijn te drinken gegeven.
S 416. Er kunnen niet alleen twee, maar in
een enkel geval ook drie, onbepaalde wijzen ach-
ter een werkwoord komen, als: ik heb hem die
zaak met al mijn vermogen willen helpen uit-
roeren. In het algemeen echter moet men dit,
als hard en duister zijnde, zoo veel mogelijk
vermijden.
M 4