Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
r
178 HANDLEIDING tot den
fchen welke de verbindende en uitfluitende voeg-
woorden geplaatst worden, komen altijd in
geval, doch niet in geflacht en getal over-
een, als: dat is hem en ons gebeurd; ik heb noch
hem noch haar gezien; jongen, zoo vel als
ouden, moeten ßerven.
K. Tusfchenwerpfels.
S 404. De tusfchenwerpfels, als geene klare
voorftellingen, maar alleen gewaarwordingen aan-
duidende , zijn eigenlijk voor geene verbinding
met andere woorden vatbaar, en kunnen gevolge-
lijk niets beheerfchen; nogtans hebben zij
fomtijds woorden in onderfcheidene naamvallen
achter zich, doch alleen door de betrekking,
waarin men zich de perfonen of zaken voorftelt,
als: helaas, ik ongelukkige! wee den rampza-
ligen! enz. Zij kunnen aan het begin, in het
midden en aan het einde eener uitdrukking ge-
plaatst worden.
11. orde, waarin de woorden
in eene rede op elkander
moe te volgen.
A. Schikking der woorden in het algemeen.
§ 405. Het begin fel, hetwelk bij de woord-
fchikking in het algemeen, en bij de nederland-
fche in het bijzonder, ten grondflag ligt, is, gelijk
te voren reeds werd aangemerkt', de natuurlijke