Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
iö8 handleiding tot d[;n
§ 392. De wederkeerige werkwoorden liebben
natuurlijk achter zich het voornaatnwoord in het
het 2« geval des persoons, op wien himne wer-
king overgaat, als: ik bezin mi]. Hij fchaamt
zich. Hetzelfde geval ftaat bij vele onperfoon-
lijke werkwoorden, welke eene bedrijvende be-
teekenis hebben, als; het bevreemdt mij. Het
berouwt hen. Ook onzijdige werkwoorden kun-
nen fomwijlen het 2« geval achter zich verkrij-
gen, wanneer zij een bedrijf aanduiden, hetwelk
onmiddellijk op een ander voorwerp overgaat, of
nok tot den handelenden perfoon terugkeert, als;
bloed zweden, JLenen gew eldigen dood
jlerven. Den langften weg gaan. Hetzelfde
geldt omtrent onperfoonlijke werkwoorden, als:
het fneemvt groote vlokken.
5 393. Het 2® geval volgt ook altijd 'pp het
hulpwoord laten, wanneer hetzelve gebruikt wordt,
om eene opwekking, een bevel of verzoek uit te
drukken, als: laat mij, ons, hen vertrekken.
§ 394. Eindelijk wordt ook de bepaling van
den tijd, alsmede de lengte , breedte , hoogte,
zwaarte, waarde en prijs der dingen door 2® ge-
vallen aangeduid, als: hij keerde den derden
dag na zijn vertrek terug. Ik heb den gan-
fchen nacht gewerkt. Hij is eenen duim ge-
groeid.- Het weegt een pond. Het linnen is
eene el breed. Het kost eenen gulden. Deze
ae gevallen fchijnen te worden veroorzaakt door