Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
r
iö8 handleiding tot d[;n
iving, en flort gij dus u zeiven in het ongeluk , zoo
moet gij op mijne hulp niet rekenen.
§ 377' Wanneer een naamwoord en een werk-
woord eene zaak in haar geheel voordellen, dan
behoeft bij hare nadere befchrijving noch het naam-
woord, noch het werkwoord herhaald te wor-
den, als: heide leerlingen m tin ten elk in een
bijzonder vak uit, de een in de wiskunde en de
andere in het tcekenen.
S 378. Dikwijls wordt ook een werkwoord,
hetwelk op twee perfonen betrekking heeft, by
den laatften verzwegen, als: deze v erki e s t den
zeedienst, gene den landdienst.
4. Getallen.
§ 379. De werkwoorden ftaan altijd in het-
zelfde getal als de perfonen of zaken, waar-
toe zij betrekking hebben, als: de hond blaft;
de vogels zingen. Wanneer een werkwoord tot
twee of meer voorafgaande onderwerpen, die in
het enkelvoud (laan , betrekking heeft, zoo moet
hetzelve in het meervoud gefield wórden, als:
heldenmoed en menschlievendheid waren in hem
vereenigd. Maar wanneer het werkwoord voor-
afgaat, zoo kan hetzelve, hoezeer ook tot on-
derfcheidene zelfs meervoudige onderwerpen be-
hoorcnde, nogtans in het enkelvoud ftaan, indien
flechts het naastvolgend onderwerp enkelvou-
dig is , als: er was in huis flechts een bed, eene