Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
i66 HANDLEIDING tot den
dewijl, naardien, zoodat en vele anderen, welke
bij geene onzekere voorftellen pasfen; als: omdat
Willem een naarflig leerling is, wordt hij beloond.
Tot de laatfte foort behooren opdat, ten einde,
mits, ten zij, waarvan de twee eerfte een oog-
merk, de beide laatfte eene voorwaarde aandui-
den , en die dus alleen een voorftel meer of min
onzeker laten, als; ik zal hem vergiffenis fehen-
ken, mits hij zich hetere.
§ 371. De, gebiedende wijze wordt ook
gebezigd om op te wekken, te vermanen en te
verzoeken of te fmeeken, als : volg den raad uwer
ouderen, en gij zult gelukkig worden, enz. Ook
bedient men zich van deze wijze om een mogelijk
geval verkort uit te drukken, als: wees zonder
vriend, hoeveel verliest uw leven.
2. Tijden der werkwoorden.
§ 37a. Dikwerf worden, om aan de voor-
ftelling meer levendigheid te geven, de t ij d e n
met elkander vcrwisfeld, b. v. de verlede-
ne en toekomende met den tegenwoordigen tijd,
als: volgt mij ! roept de veldheer. Ik ga vooraan
en geleid u zeker. God is met ons en wij behalen
de overwinning.
§ 373. In den hoogeren ftijl mag men den eer-
ften betrekkelijk verledenen tijd ook voor den vol-
ftrekt verledenen tijd plaatfen, als: daar is het
prachtige gedenkteeken, hetwelk dankbare tijdge-