Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
XVI
INHOUD.
VIERDE DEEL.
KARAKTERS VAN DEN STIJL EN SOORTEN
VAN ONGEBONDEN OPSTEL . bladz. 425.
EERSTE AFDEELING.
KARAKTERS VAN DEN STIJL . • ï'j-
1. De eenvoudige ftljl .... 426.
2. De middelmatige ftijl . . > . 4^7*
3. De verhevene ßijl .... 428.
4. Drooge, platte of kunstelooze , nette ,
fraaije en bloemrijke ßijl
5. Uitvoerige en beknopte ftijl
429.
431-
432.
ib.
6. Natuurlijke en gemaakte ftijl
7. Driftige of hartstogtelifr.e ftijl
TWEEDE AFDEELING.
SOORTEN VAN ONGEBONDEN OPSTEL ,
BIJZONDER MET BETREKKING TOT DEN
BEROEPSTIJL.....433
Eerfte hoofdftuk.
Openbare beroep s-v oord ragt.
1. De ministeriële of diplomatifche ftijl voor
buitenlandfche aangelegenheden . 440,
2. De kabinetsftijl voor binnenlandfche aange-
legenheden . . . . .441
3. Proclamatien ..... 442,
4. Voordragt in ftaatsvergaderingen . 443
5. 'G-epaste voordragt in wetten en verorde-
iiingen 444,