Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDEpvLANDSCHEN STIJL. 149
andere, eene eigene woordvoeging. Ter gere-
gelde behandeling dezer laatfte zal hier eerst ge-
Iproken worden, over de verbinding van
enkele woorden; daarna, over de orde,
waarin de woorden in eene rede op
elkander volgen; en eindelijk, over de
juiste zamenftelling der volzinnen.
L VERBINDING VAN ENKELE
WOORDEN.
A. Lidwoorden en derzelver ver-
binding met zelfftandige naam-
woorden.
§ 330. De lidwoorden ftaan voor de zelf-
ftandige en bijvoegelijke naamwoorden, en k 0-
mén met de eerfte in geflacht, getal en
geval overeen, als: wij gaan naar dtn fraai-
jen tuin. Ik geef hem eene goede pen. Wanneer
verfeheidene zelfftandige naamwoorden zamenge-
voegd worden, zoo kan men, in geval het lid-
woord voor alle naamwoorden hetzeifde is, vol-
ftaan met het bepalend lidwoord alleen voor het
eerfte te plaatfen, als: de gierigheid, hoogmoed en
argwaan van dezen man. De vrijheidsliefde, hel-
denmoed en Jlandvastigheid der Nederlanders heb-
ben dit land meer dan eens vrij gemaakt. Ik heb
de boekerij en kunstvertrekken van mijnen vriend
bezigtigd. In andere gevallen is de herhaling
noodzakelijk, als: voor den vorst en bet .vader-
K 3