Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
iö8 HANDLEIDING tot d[;n
bezigd, om eene gemoedsbeweging uit te druk-
ken, als: O, ach, och, foei, enz.
§ 325. Sommige zelfftandige naamwoorden
worden ook als tusfchenwerpfels gebezigd, met
weglating van zij, als: geluk, mijn vriend 1
vloek, over dien booswicht! enz.
§ 326. Men bepaalt de foort, waartoe een tus-
fchenwerpfel behoort, door den toon, waarop
het uitgefproken, of door den zamenhang, waar-
in het gevonden wordt.
Tweede hoofdftuk.
Woordvoeging.
Algemeen overzigt.
§ 327. De woordvoeging of woord-
fchikking (fyntaxis) is de kennis der regelen,
waarnaar wij de woorden der taal moeten rang-
fchikken en wijzigen, om overeenkomftig den aard
dier taal onze gedachten uit te drukken.
§ 328. De algemeene grondflag, waar-
op de woordvoeging rust, is de natuurlijke op-
volging der denkbeelden in onzen geest, waar-
door datgene, wat in de rij der voorftellingen het
eerst gedacht wordt, ook het eerst wordt uitge-
drukt.
§ 329. Dit grondbeginfel, in zekere mate voor
alle talen gemeen, wordt gewijzigd naar den bij-
zonderen aard der talen, en uit dit oogpunt be-
fchouwd, heeft de nederlandfche taal, even als