Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDEpvLANDSCHEN STIJL. 141
pet. De overige tijden der bijvoegende wijze wor-
den even als die der aantoonende wijze gevormd,
flechts zorg dragende, dat men de hulpwoorden
in de bijvoegende wijze bezige.
Gebiedende wijze.
Van de gebiedende wijze, welke niet dan in
den tweeden perfoon gebruikt wordt, is het en-
kelvoud gelijk aan den wortel des werkwoords,
en het meervoud wordt van het enkelvoud door
achtervoeging van t gemaakt, als: enkelv. fprcek',
meerv. fpreekt.
De afwijkingen der onregelmatige werk-
woorden moet men door het gebruik leeren.
8. Bijzondere foorten van werkwoorden.
§ 299. Onder beide te voren genoemde hoofd-
foorten van werkwoorden, bedrijvende en
onzijdige, vindt men, uit hoofde van ver-
fchillende wijziging, nog drie bijzondere foor-
ten, te weten: lijdende, wederkeerige en
onperfoonlijke werkwoorden.
§ 300. De 1 ij d e n d e werkwoorden befliaan
uit zulke gezegden, die men bij een lijdend onder-
werp voegt, als: hij wordt bemind, enz. Zij
worden gevormd van het verl. deelwoord eens
bedrijvenden werkwoords, met het hulpwoord
worden, welk laatfte ook maar alleen vervoegd
wordt.