Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
INHOUD.
Ty/eede hoof d ft uk.
Andcje mijddelen tot bevorderi.ng
van den nadruk , . bladz. 329.
Derde hoofdftuk.
Figuurlijke taal, tot bevorderinjg
van den nadruk dienftig . 338.
VIERDE AFDEELING.
de sierlijkheid . . . . 343.
Eerfte hoofdftuk.
Welluidendheid . . . . ib.
Tweede hoofdftuk.
Tropen en figuren, welke tot ver-
fiering der rede ft rek ken . 349
1. De overmming (metonymia) . . 353
s. De vervanging (fynecdoche) . . 355
3. De overdragt (mctaphora). . "" . 356
4. De bijfpraak (allegorie) . . . 361
5. De vergrooting (byperbole) . . 363
6. De vergelijking (comparatie) . . ib
7. De tegevftelling (antithefis) . i 366
Derde hoofdftuk.
Verdere middelen te r^b e v o r d e ri n g
der f 1 e r 1 ij k h e i d.
r. Natuurlijkheid of eenvoudigheid . 367'
2. De levendigheid . . . . 369,
3. Het invlechten van ficrlijke befchrijvingen 370
i^. JHct gebruik van fiiedige en fcherpzinttige
gezegden.....371