Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
iö8 HANDLEIDING tot d[;n
kend, wanneer het gezegde als een bevel, ver-
maning of verzoek bij het onderwerp gevoegd
wordt, b. v. jongelingen, weest vlijtig! Men
noemt dit de gebiedende wijze.
3. Tijden der werkwoorden.
§ 291. Onze voorftelling van het beftaan, of
van dc wijze dezes beftaans, omvat het tegen-
woordige, ver lede ne en toekom endej
van daar drie tijden , welke deze benaming hebben.
Dan behalve deze drie tijden, zijn er nog drie
andere, welke op de eerstgenoemde betrekking
hebben. In de vervoeging der werkwoorden
heeft men van die zes tijden deze opeenvolging
aangenomen:
1.) De tegenwoordige tijd, voorftellende
het beftaan of deszelfs wijziging in den oogen-
blik, waarin men fpreekt, als: ik fchrijf eenen
brief
2.) De eerfte betrekkelijk verledene
tijd, voorftellende het beftaan of de wijziging
als tegenwoordig in eenen tijd, die voorbij is,
als: V/ij wandelden toen men ons de tijding
bragt.
3. De volftrekt verledene tijd, voor-
ftellende het beftaan of de wijziging van hetzelve
als geheel geëindigd in den tijd, waarin men fpreekt,
als: ik heb bemind; wij hebben dezen zomer
veel gewandeld.