Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDEpvLANDSCHEN STIJL. 119
§ 268. De bezittelijke voornaam woorden
wijzen dingen aan, onderfcheiden van alle ande-
re, tevens met betrekking tot den ;bczitrer, cn
zijn de volgende: niijn^ ons^ mv^ zijn^ haar^
cn hun»
§ 269. De bezittelijke voornaamwoorden van
den derden perfoon fchikken zich in gcfiacht
naar den eigenaar, doch alle volgen in de ver-
buiging het gedacht van het woord, waarvoor
zij geplaatst zijn.
§ 270. Deze voornaamwoorden, door een
naamwoord gevolgd, verbuigt men als de lid-
woorden.
Verbniging van het woord mijTf, ten voorbedde voor de
andere bezittelyke voornaamwoorden.
Enkelvoud. Meervoud.
Mannelijk. Vrouwel. Onzijdig. Jn nlle gesl.
, mij n broe- 1 en 2. mij ne 1 en 2. mij n 1 cn 5. mijn 9
der ; zuster ; kind. broeders ,
;. m ij \ e n zusters,
broeder. kinderen /
, van m 5, van mijne 3. van mij n 5. van mij ne
n e n broe- ( m //■ » e r) kind ; (m tj n e r)
der [mij ns zuster s {mij ns br.jZ.y k.,'
broeders') ; kinds);
aan m y- aan mij ne aan my n aan my ne
n e n broe^ (m y n e r') kindy enz. { m ij n e r')
der, (m ij- zuster y enz. ■ hr.y z., hj
nen broe- enz.
der) , enz.
H 4