Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
ÏI4 HANDLEIDING tot den
4. Verbuiging \an een dergelijk meervoudig naamwoord
iu alle geJ»Ucliteii.
I. cn 2. höoge
'van hoo go

aan hooge
cn
en de hoogc bergen^
kusten^ huizen;
van de (^der^ hooge
be?'g€n^ kusten^
, huizen;
]aan de hooge berge n^
kuste n^hui zen^
of den hoogen ber-
gen^ huizen^ cn
, der hooge kusten.
§ 258. Op gelijke wijze als met de voorziSt-
fcls van en aan^ worden in die geval de bepalin-
gen met dc overige voorzetfels door^ met ^ tus-
fchen^ enz. verbogen, b. v- op^ met^ tusfchen
den hoogen herg^ enz. Ter bekorting is echter,
in de bovenftaandc voorbeelden, flechts van dc
bepalingen met van en aan gebruik gemaakt.
§ 259. Alle eigennamen worden verbogen
door middel van de voorzetfcls van, dan, enz.
als:
1 en a, ie ter ;
5, van Bieter
(^P iet ers^ i
aan Bieter
(Bieter),
Maria-,
van Maria
{M a r i aas) i
aan Ma ria
[ISl ar i a).
Amsterdam.',
van Amsterdam
(^Amste rdams)y
aan Amsterdam
{Amsterdam),
§ 260. Wanneer een eigennaam een bijvoe-
gelijk naamwoord voor zich heeft, wordt hetzel-