Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
iö8 HANDLEIDING tot d[;n
gedruktst. Eenige ecliter, als: beminnend, ha-
tend, enz., lyden deze vergrooting niet. In fom-
mige gevallen worden meer en meest gebezigd,
als: meer, meest gedachtig, enz. Dikwerf wordt
aller voor den overtrelFanden trap gevoegd, als:
allergrootst. Eenige zijn onregelmatig, als: goed,
beter, best; kwaad, erger, ergst ; weinig, min-
der, minst; bij andere is flechts de overtref-
fende trap in gebruik, als: uiterst, achterst,
bovenst, enz.
§ 248. Eenige bijwoorden van hoeda-
nigheid en plaats nemen insgelijks de
trappen van vergelijking aan, en volgen dezelfde
regels als die voor de bijvoegelijke naamwoorden,
als, hij fchrijft fraai, fraaijer, het fraaist;
hij woont ver, verder, het verst, enz.
§249. Zulke zamengeftelde woorden,
bij; welker eerfl:e gedeelte geene vergrooting kan
gedacht worden, lijden geene vergrooting, als:
beendroeg, ijskoud, fneeuwwit, enz. Zoo ook
zijn de eerfle, fchriftelijk, vierkant, vijfjarig,
enz., uit hoofde hunner beteekenis , voor geene
vergrooting vatbaar.
4. Verbuiging in het algemeen , en regels
voor de buiging der lidwoorden, zelf-
ftandige en bijvoegelijke naam-
woorden in het bijzonder.
S a50w Verbuigen is het veranderen va»