Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
iö8 HANDLEIDING tot d[;n
of eene geneigdheid tot iets te kennen, als: leven-
dig, haastig, willig, enz., onderfcheiden van
levende, haastende, willende, enz., welke de
dadelijke werking aanduiden. Gelijke kracht hesft
ig in hoofdig, lijvig, moedig, gebrekkig.
§ 235. De uitgang lijk, van lijken, gelijken
duidt, bij zelfftandige of bijvoegelijke naamwoor-
den geplaatst, het wezen of den aard der zaken
aan, .goddelijk, mannelijk, eerlijk, ziekelijk,
armelijk, enz. — Bij het zakelijke deel van
werkwoorden gevoegd, drukt het de daad dier
werkwoorden uit, als: behagelijk, bedriegelijk,
enz., of de mogelijkheid van dezelve, als: fter-
felijk, enz.
- § 236. De uitgang loos beteekent gemis • als:
geldeloos, zonder gdd', reddeloos, zonder redding,
zoo ook ftoreloos, enz.
5 237. De uitgang zaam , achter zelfftandige
naamwoorden voorkomende, heeft de beteekenis
van gelijkheid, ook van, geneigdheid tot iets, als:
deugdzaam, enz.; achter het zakelijke deel eens
werkwoords duidt het de gefchiktheid of het ver-
mogen aan om iets te doen, als: leerzaam, enz.
§ 238. De uitgang aehtig drukt eenige gelijk-
heid of overeenkomst uit, en dient om aan te
vyijzen, dat iets daarvoor gehouden moet worden,
als: leugenachtig, aandachtig, witachtig, enz.,
welke den klemtoon op het naamwoord hebben ,
deelachtig,, waarachtig, woonachtig daarentegen