Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDEPvLANDSCHEN STIJL. 97
Hoofdgedachte: dc verdienfle der menfche-
lijke daden is gelegen in derzelver gronden en
geenszins in derzelver gevolgen. i>.) O n d e r g e-
fchikt, het bewijs is uit het ongerijmde van het
tegendeel genomen, c.) Onde rgefchikt (en
met ö. gelijkgeordend), het ftellige (pofuive)
bewijs, d.) Het flor, aan het tweede en derde
deel onmiddellijk ondergefchikt. De volzinnen
hangen door voegwoorden aan elkander. In den
tweeden is een volftrekt nazindeel, enlin den
derden desgelijks; maar hetzelve volgt op twee
voorzindcelen. In den vierden wordt een be-
trekkelijk nazindeel gevonden.
3. voorb. a.) Onder alle goederen, die het
leven van den mensch kunnen ver fleren, ftaat de
vriendfchap boven aan. b,') Dit kan echter
die vriendfchap niet zijn, welke op eigenbelang
gegrond is; want het eigenbelang kan even min
eenen vasten knoop ft r engel en, als trotschheid en^
koelheid, achterhoudendheid jegens den vriend en
fnapachtigheid bij toevertrouwde geheimen de ei-
genfchappen kunnen zijn, welke ons voor de vriend-
fchap gefchikt maken, c.) Wilt gij, 0 jongeling,
u aan de zaligheid der vriendfchap overgeven; zoo
wees rondborftig en opregt, geniet de genoegens van
den vertrouwelijken omgang, en verg nooit meer
warmte en verkleefdheid aan u dan gij zelf kunt
en wilt geven.
Dit ftuk bevat drie volzinnen.
G