Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDEPvLANDSCHEN STIJL. 95
42. wij, onderwerp,
43. onze krachten, voorwerp ,
44. nutteloos, bepaling van het gezegde,
45. en, voegwoord,
46. leiden, gezegde ,
47. een plantenleven, voorwerp,
48. dat {het leven), onderwerp,
49. ons, bepaling van het gezegde,
50. eindelijk, bepaling van het gezegde ,
51. walgt, gezegde.
§211. De volgende voorbeelden kunnen ge-
fchiktelijk op dezelfde wijze ontleed worden.
le voorbeeld «.) De jeugd is de fchoonfte tijd
in het menfchelijke leven, b.} Alle krachten ver-
toonen zich in haar eerjle ontwaken; een onbe-
grensd doel breidt zich voor den jongeling in een
ruim verfchiet uit; niets ligt hem te ver, niets
fchijnt hem te zwaar, dat hij niet denkt te
bereiken en te voleinden. c.) Met vertrouwen
en liefde hecht hij zich aan de menfchen; want
de wereld heeft hem nog niet misleid. , d.') Zij-
ne hoop, zijne weet- en eergierigheid'ztjn in wer-
king gebragt, en liefde, goedkeuring, achting en
belooning zijn in jlaat deze werking eene hooge
en veel omvaitende rlgting te geven.
Dit geheel beftaat uit vier volzinnen De
eerfte'bevat eene algemeene ftelling; de twee-
de de nadere ontwikkeling derzelve, en in' deö
'derden en vierden wordt de^lve verder'óp-
tfnfiri