Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
6f5 HANDLEIDING tot den
tusfchen twee of meer volzinnen worden aange-
duid, even zoo vele onderfcheidene foorten van
^amengeflelde volzinnen treft men aan. Hierdoor
heeft snen redegevende volzinnen, als: ik
beloon hem^ omdat hij het verdient; verbin-
dende, als: de zon is in de kimmen gedaald^ en
de fterrcn %vorden zigtbaar^ en meer dergelljken. —
§ 204. Perioden worden genoemd die bijzon-
dere enkelvoudige volzinnen, waarin de uitdruk-
king der hoofdgedachte, door eenigen tusfchenzin,
wordt van een gefcheiden, zoodat men als door
eenen omweg (*) tot het einde van den hoofdzin
wordt gebragt, als: mijn vriend heeft mij de
bezorging eener zaak^ waaraan hem veel
gelegen was^ opgedragen. Ik fchrijf u^ om vele
gewigtige redenen^ die ik^ wegens gebrek aan tijd^
nu niet ontwikkelen kan^ eenen^ mogelijk niet
zeer aangenamen^ brief Ondeugd en
zedebedcrf zijn^ wanneer zij het hart heb-
hen aangeßoken^ in ftaat de grootfte be-
kwaamheden te onderdrukken. Zelfs
de verlosfer van zijn land vreesde^
door eene daad van geweld^ fchoon inderdaad roem-
waardige der goßheid^ wier groote eigenfchap-
pen en bijzondere fchikkingen voor hem verbor-
{*) Het grieksclie -woortl periodos in- het neerlandsch
voor boven omschrevene Tolzinnen algemeen en uitsluitend
overgenomen, is ml peri (om) en odos (weg) zamengesteld,
en beteekent dus letterlijk eenen omweg.