Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
6f5 HANDLEIDING tot den
S 2.01, Een zamenftelde volzin is die,
waarin de eenheid van zin geboren wordt door
verbinding van voorftellen, welke, zonder eene
volftrekte afliankelijkheid van elkander, echter
zoo naauw verbonden zijn, dat het eene tot vol-
komenheid van zin het andere vereischt. Wie
op deze wereld zijnen pligt vervult, {die^ kan
eens gerust fterven. De mensch moet vlij-
tig zijn, wil hij nuttig worden; daarom fpoor
ik u tot eenen r us te loozen ijver aan.
Wanneer ik deze wereld, die zoo vele volkomenhe-
den bezit, en die de Schepper met zoovele fchoon-
heden verfierde, eens verlaat; zoo verwacht
ik in eenen beteren toefland, welke aan
mijne op aarde verkregene vorming geëvenredigd
zijn zal, over te gaan. Ware befchaafdheid is
het zout der zamenleving, de liefclijkfle gezellin
der deugd, en firekt dikwijls ten besten behoedmid-
del tegen vele ondeugden-, omdat zij den geest
eene kieschheid bijzet, waarhij alle
ruwe vermaken fmakeloos zijn.
§ 202. De meeste zamengeftelde volzinnen
bevatten twee voorname voorftellen of deelen,
waarvan het eene deel het voorzindeel en
het andere het nazindeel genoemd wordt. De
nazindeelen zijn tweederlei: volftrekt en
betrekkelijk. Een volftrekt nazindeel is
datgene, waarbij het voorzindeel onvolkomen
blijft, en geenen zin en zamenhang oplevert wan-