Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
86 HANDLEIDING tot uen
als: de brandende middagzon vermoeit den
wandelaar (enkelvoudig voordel met verfiering).
De groote zwakheid, de hooge ouderdom en
de p ij n lij k e ziekten kwellen en vermageren hem
grootelijks (veelvoudig voorftel met verfiering).
De brandende middagzon vermoeit den reizi-
ger en geen aangenaam koeltje verkwikt hem.
De t eed ere jaren der kindsheid verdwijnen, en
de bloeijendfte fchoonheid verwelkt fpoedig
(zamengeftelde voorftellen met verfiering).
3. Of eindelijk uitgebreide voorftellen,
wanneer in de voorftellen andere als bepalingen
ingevlochten of ingefchoven worden, welke
bepalingen doorgaans • den naam van tusfchen-
zinnen dragen^- als: het kind, dat ik ge-
fp roken heb, is geflorven. De wis- en teeken-
kunde, op welke gij verzuimt u toe te
Ie gg en, zijn onontbeerlijk in het beroep, dat
gij gekozen hebt. De fchoone natuur, die
ons hier omringt., opent ons de vrolijkjle
uitzigten in een beter land, aan gene zijde des
grafs.
■ % 198. Een volzin is de uitdrukking van
eenen volkomen verllaanbaren en geëindigdèn zin^
Men onderfcheidt de volzinnen in enkelvou-
dige en zamengeftelde.
S 199. Een enkelvoudige volzin is die,
waarin de; eenheid van ziri ontftaat uit de een-
heid van onderwerp en gezegde -en uit dfc vol-
lAl