Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
84 liAiNDLEIDlNG tot den
dan oordeelen in woorden uitgedrukr,
zoo heeft men, als bij deze laatfte: enkel-
voudige, veelvoudige en zam enge ft el-
de; algemeene, bijzondere en eenvou-
dige; bevestigende en ontkennende;
ftellige, voorwaardelijke en fcheiden-
de, als mede de mogelijkheid aanduiden-
de, verzekerende en ontegenfprekelij-
ke voorftellen.
§ 192. De voormelde onderfcheiding der voor-
ftellen heeft plaats ten aanzien van de ftof; dan
ook met opzigt tot den vorm zijn de voor-
ftellen onderfcheiden, en wel voornamelijk in
verhalende, verzoekende, bevelende,
wenfchende of uitroepende. Al deze vor-
men kimnen met elkander in een en hetzelfde voor-
ftel afwisfelen, als: ik heb hem gezien, maar ,
helaas! in welk eenen toeftand! waar de ver-
halende met den uitroependen vorm verbonden
is.
§ 193. Uit een fpraakkunftig oogpunt be-
fchouwd komt de onderfcheiding, met betrek-
king tot de ftof der voorftellen, in enkel-
voudige, veelvoudige en zamengeftelde
bijzonder in aanmerking.
S 194. Enkelvoudig is een voorftel, wan-
neer het onderwerp en gezegde benevens het voor-
werp en de bepaling, als deze tot het voorftel
Yereischt worden, enkelvoudig zijn, en het