Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
Sd H A-NDLEIDING to t den
den aard, de eigenfchappen, de afleiding cn de
liGteelcenis der woorden, met de veranderin-
gen, waarvoor zij vatbaar zijn. De woorden,
vvaaniit eene taal zamengefleld is, zijn verecnigde
klanken, welke hunne bijzondere beteekenis heb-
ben. De beftanddeelen der woorden zijn let-
tergrepen, dat is, - een of meer bijzondere
enkele of gewijzigde geluiden.
§ i86. Elke rede is eene verzameling van
volzinnen,- alle ter uitdrukking van eene cn
dezelfde hoofdgedachte zaracn werkende, en elk
uit een of meer voorftellen beftaande.
.5 187. Een voorfrel is elk door woorden
uitgedrukt oordeel, als: de mmsch. is fterfelijk.
Dé twee denkbeelden en de verbinding of kop-
peling dcrzelve , in het oordeel voorkomende,
worden door drie woorden in het voorftel uit-
gedrukt, als:
1. het woord voor het onderwerp (jle
mcnscH);
2. het woord voor het ge ze gde {flerfelijk); cn
3. het k o p p e 1 w 0 0 r d {is').
Dikwyls is het koppelwoord verborgen, b. v.
het paard loopt, alwaar het koppelwoord in het
gezegde wegfmelt. Bij de oplosfing van het voor-
ftel vindt men dit koppelwoord altijd weder, als:
het paard is hopende.
§ 187. Sommige gezegden, welke zekere han-
ïdcling óf werking aanduiden, zijn niet volko-