Boekgegevens
Titel: Korte inleiding in de boeken des Ouden Testaments: ten gebruike van den gemeenen man en der schoolen
Auteur: Zange, Friedrich Christian; Visser, H.W.C.A.
Uitgave: Sneek: C. van Gorcum, 1802
Opmerking: Vert. van: Einleitung in die Schriften des Alten und Neuen Testaments. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1348
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206314
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: Oude Testament: algemeen
Trefwoord: Oude Testament, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte inleiding in de boeken des Ouden Testaments: ten gebruike van den gemeenen man en der schoolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
voorrede. f
heihen. Wel nu dan y Mijne Vrienden! zulkee»
gtneesmiddel is 'er. Het is een beproefd en vei-
lig en gemakkelijk geneesmiddel. De goede God
fcbonk u hetzelve. Het is vervat in dtn ßijheh
Die Bijbel is Gads woprd. Daarin fpreekth
God tot menfcben en zegt hun waarin dit
geneesmiddel beflaat. En wat meet gij nik
doen , zo éij van deeze on efleldheeden uwer
ziel berfield wilt worden ? fVd zult gij
Z3gf!,en, dan moet ik den Btjbsl vUjti \ leezen
en onderzoeken , op dat ik ait geneesmiddel-
regt leere kennen. Z^iksr mijne vrienden ^
dat behoort gij. — Maar ^ij kondt echter>,
den Bijbel verkeerd befcbouvoen, bcoordeelen
en leezen — en wat zou dan bet gevolg zijn ?
Dit, dat gij den raad.^ die u daarin gegee-
ven wierd , ter verbetering van de ongefield'
beid uwer ziel^ niet recht leerdet kennen^
! en dan ook dus dit eenige geneesmiddel, tot
i herßelling van uiv genoegen en geluk, niet
I regt kondet gebruiken, en dus ook niet genee-
I zen worden En dan mögt gij welligt ( hoe-
I ivslgeheel tin onrechte) klaagen^ dat de Bijbel
A 3 ^«isz