Boekgegevens
Titel: Korte inleiding in de boeken des Ouden Testaments: ten gebruike van den gemeenen man en der schoolen
Auteur: Zange, Friedrich Christian; Visser, H.W.C.A.
Uitgave: Sneek: C. van Gorcum, 1802
Opmerking: Vert. van: Einleitung in die Schriften des Alten und Neuen Testaments. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1348
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206314
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: Oude Testament: algemeen
Trefwoord: Oude Testament, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte inleiding in de boeken des Ouden Testaments: ten gebruike van den gemeenen man en der schoolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
< >
voorgefl:eld,het geen, trotsch op zijne voorrech-
ten , de andere volken van de Godlijke Barra-
hertigheid uitfloot en zelve, bij Gods weldaaden,
boosaartig en halfterrig bleef, en aan wien dan
in,deeze gefchiedenis geleerd wierd, dat ook
Heidenen Gode welgevallig konden worden, en
van de Godlijke genade niet uitgeflooten zijn.
§ 69.
Micba.
Micha was geboortig uit Manefa, een ftad
in de Stam Juda, (Jof. XV: 44). Zijn afkomst
is onbekend. Hij leefdegelijktijdig met
Jefajas, onder de Joodfche Koningen Jotham,
4cbas en Hisha.
Zijn ganfche boek beftaat uit drie Redevoe-
tingen, welke de Propheet aan het Rijk van
Juda en Israël rigt. Ieder« rede ( de eerfte
Hoofd. I-II, de tweede Hoofd. Ill-V, de
derde Hoofd. VI-VII,) behelst beftraffing
der in zwanggaande Afgoderij, onderdruk-
king en verleiding des Volks; bedreigende,
om deeze oorzaaken, hunnengeheelenonder-
gang door de Asfijriërs en Chaldeërs; ter-
wijl hij de weinige overgeblevene o^echten
vertroost met beterer tijden eener volgende
verlosfing uit de aanftaande gevangenis, en
met de heuchelijke verWagting van den be-
loofden Mesfias. § 70.