Boekgegevens
Titel: Korte inleiding in de boeken des Ouden Testaments: ten gebruike van den gemeenen man en der schoolen
Auteur: Zange, Friedrich Christian; Visser, H.W.C.A.
Uitgave: Sneek: C. van Gorcum, 1802
Opmerking: Vert. van: Einleitung in die Schriften des Alten und Neuen Testaments. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1348
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206314
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: Oude Testament: algemeen
Trefwoord: Oude Testament, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte inleiding in de boeken des Ouden Testaments: ten gebruike van den gemeenen man en der schoolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
< 68 >
Rijk van Juda geboortig; zijn vader heet
Pethuel, ( Hoofd. I: iDe tijd, wanneei
hij gepropheteerd heeft, wordt niet bep^ld,
Maar, daar hij niet fpreekt van Israël en Sa-i
maria, als alleen Hoofd. III: 2, zoo is het
niet onwaarfchijnlijk, dat hij gepropheteerd
hebbe , naa dat het Rijk der tien Stammer
reeds gefloopt was. Eene vreeslijke zwerm van
Springhaanen had het Rijk van Juda over-i
ftroomd en in hetzelve de fchriklijkfle ver^;
woestlng aangericht, cn deeze plaag, die,i
gelijk gewoonlijk , van eene groote duurte
gevolgd wierd, ftelt hij hier voor. Een niem
we Springhaanen-zwerm was in de nabijheid,
en dreigde het ganfche Land te verderven.
Met deeze dubbele plaag bedreigt Joel dei
zonden zijner Landgenooten , en vermaant
daar uit het volk tot eene geheele verandering 1
van zinnen en bekeering, en vertroost hefli
met gelukkiger tijden. De volgende zijn dc i
hoofdgedagten van dit Boek.
. i. Hongersnood door Springhaanen, eni
duurte; deeze biedt aan den Propheet gele '
genheid aan , om het volk tot verbetering!
en verootmoediging voor God optewckketi
(Hoofd. MI: 14). I
a. Gelukkiger tijden en redding van vijanden |
Hoofd. 11:15-111: i j in welk gedeelte dei
' boek}