Boekgegevens
Titel: Korte inleiding in de boeken des Ouden Testaments: ten gebruike van den gemeenen man en der schoolen
Auteur: Zange, Friedrich Christian; Visser, H.W.C.A.
Uitgave: Sneek: C. van Gorcum, 1802
Opmerking: Vert. van: Einleitung in die Schriften des Alten und Neuen Testaments. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1348
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206314
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: Oude Testament: algemeen
Trefwoord: Oude Testament, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte inleiding in de boeken des Ouden Testaments: ten gebruike van den gemeenen man en der schoolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
< 57 >
ren derhalven menigvuldig. Zij moesten ^
i®. Het volk in den Godsdienst onderrig-
tcn , xvanneer de Priesters hunne pligten niet
vervulden, of valsch leerden. In het bijzon-
der , wanneer de afgoderij de overhand had
gekregen, en zekere ondeugden heerfchende
geworden waren, wierden zommigen buiten-
gewoon van God gezonden, om hec volk o»
ver hunne zonden te beftraffen, eri tot terug-
keer tot den dienst van Jehova te verraaanen.
2°. Zij moesten wijders toekonulige gebeu-
renisfen, tot ftaving van hunne Godlijke zenr
ding, vooraf verkondigen.
3°. 's Volks aangelegenheeden aan God door
gebeden aanbeveelen; zoms ook
4°. De Koningen met hunnen raad die-
nen, en
5°. De hun toevertrouwde Jeugd in de
kennis van den Godsdienst en andsre zaa»
ken onderrigten.
§ 54.
Het getal der Propheten.
Het getal der Israëlitifche en Joodfche Pro-
pheten kan niet juist bepaald worden. Alleen
zestien van hun , hebben onsvnü iuinnefchrit-
ten naagelaaten. Deeze zestien Propheten
beeft men reeils zcdert langen tij 1 verdeeld
D 5 -in