Boekgegevens
Titel: Korte inleiding in de boeken des Ouden Testaments: ten gebruike van den gemeenen man en der schoolen
Auteur: Zange, Friedrich Christian; Visser, H.W.C.A.
Uitgave: Sneek: C. van Gorcum, 1802
Opmerking: Vert. van: Einleitung in die Schriften des Alten und Neuen Testaments. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1348
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206314
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: Oude Testament: algemeen
Trefwoord: Oude Testament, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte inleiding in de boeken des Ouden Testaments: ten gebruike van den gemeenen man en der schoolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
< 53 >
Bitvoer. De aarde geeft geen beftendig ver-
genoegen. God te beminnen, de deugd te
betragten, dit alleen fchenkt wkar vergenoe-
gen. De nietigheid der menfchelijke dingen,
in tegenoverftelling van het groote aanbelang
van deugd en Godvrucht, (iit is de tijtel en
het fluitwoord, het begin en einde van dit
boek. Om deeze aantewijzen, verzamelt de
Schrijver allerlei opmerkiifgen over hetmen-
fchelijk leven , deszelfs menigvuldige lot^
verwisfelingen en zijne afdwalingen
Meermaalen waren de Israëlirifche Vorsten
gewoon, openbaare Redevoeringen tot het
bijeenvergaderde volk te doen, om het tot
deugd en Godvrucht aantefpooren, (men zie
Jof.XXlV, I Chron. XXIX en iKon. VIII).
En zoo ook denken zommigen, dat Koning
Salomo den inhoud van dit boek aan hot ein-
de van zijn leven, voor de zaamgevloeide me-
nigte des volks, hebbe uitgefprooken, en dat
het daar van den naam van Prediker ontvan-
gen hebbe.
Zommigen echter verdeelen het niet onge-
fchikt in Zamenfpraaken tusfchen twee on-
derfcheidene perfoonen , waar van de eerfte
Ipreekt. Hoofd. I-IV: terwijl de twee-
de hier-op antwoordt, Hoofd. IV : i^^-V: 11;
waar op weder de eerfte. Hoofd. V: isi-VI:
Da n.